Compresor

Punk | Metal
Location:
Vranov nad Topľou, SLOVAKIA
Booking
0:00
0:00

Myšlienka založenia kapely vznikla ako protest proti tejto skazenej dobe, kde je lož pravdou a človek buduje svoj život, svoju budúcnosť, na základoch masmediálneho svinstva. Doba, kde sa pominuli všetky ozajstné hodnoty a ľudia dokonale závislí na peniazoch majú vopred stanovený osud. Naše piesne by vás mali viesť k tomu, aby ste boli sami sebou a nebáli sa používať vlastný rozum, naučili sa spoznávať ozajstné hodnoty, ktoré činia človeka šťastným a v žiadnom prípade nedovolili fiktívnej hodnote peňazí, aby akokoľvek obmedzila vaše sny ...

"Vziať si späť, to čo nám patrí, nebuďme katmi našich životov, pokoj, radosť, smiech, nech je náš vlastný a lásku zažni v srdciach otrokov."

Confirmation
Do you really want to delete it?
Get album:
for
---
or more
Buy Now