LONELY ONLINE DRAGONS

Jay Delver

0:00
0:00
Minimum price
$3.00
Including
VAT
Get album
01 The Truth
3:21
02 Not What I'm Looking For
4:07
03 Piece Of Love
3:05
04 Kayla
3:17
05 6th Avenue Groove
5:27
06 Faithless Morning
4:10
07 The Girl For Me
5:18
08 The Devil In Me
3:50
09 Stay
2:51
10 Lonely Online Dragon
14:45
Year:
2019
Album length:
50:11
Format:
FLAC
File size:
243.63 MB
LONELY ONLINE DRAGON SYNDROME

LODS je psychická porucha při níž postižený trpí představami o existenci paralelní reality, ve které vidí sebe jako hrdinu, který bez sebemenších potíží překonává překážky a naplňuje své sny a cíle.  Historicky je výskyt této poruchy vzácný. Trpěla jí zejména aristokracie. Její rozmach v posledních letech je spojován hlavně s příchodem internetu a sociálních sítí. V této době byla také poprvé popsána. V součanosti se v různých stádiích vývoje vyskytuje napříč téměř celou populací. Nebezpečí syndromu tkví právě v tom, že postižený ve svých představách nachází pocit naplnění. Snahy okolí o vytržení jedince z této spirály zpravidla jeho stav ještě prohlubují. V posledních stádiích se u postiženého rozvíjejí silné halucinace jak zvukového, tak vizuálního charakteru. Posléze přestává úplně komunikovat a nakonec zůstává ležet upoután na lůžko. Další přežití je v této fázi možné pouze pod lékařským dohledem. Není však dochováno, že by se pacienta v tomto stadiu podařilo vyléčit…More albums

Get album: LONELY ONLINE DRAGONS
for
USD
$3.00 or more
Buy Now